U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lineaire afschrijving met meerdere tarieven

0000002739     -      08-09-2017

De module beheer van vaste activa in Mercator 10.1 laat u toe om meerdere tarieven te gebruiken voor een lineaire afschrijving. Om deze tarieven te installeren, moet men extra kolommen toevoegen in de tabel IMM, van het type float: I_TAUX_2, I_TAUX_3,.. Je kan een onbeperkt aantal kolommen toevoegen, maar de numerieke waarde waarop de naam eindigt moet verhogen zonder onderbreking..

Bij het berekenen van de afschrijvingtabel, houdt Mercator rekening met het eerste tarief (I_TAUX). Vervolgens, zal men bij elke iteratie die overeenkomt met een volgende periode het volgende tarief gebruiken, als dit tarief bestaat en niet nul is.

Voorbeeld: voor een lineaire afschrijving op jaarbasis waarin de extra kolommen als volgt gedefinieerd (I_TAUX_2, I_TAUX_3, I_TAUX4) zijn en de waarden als volgt ingesteld zijn

  • I_TAUX = 20
  • I_TAUX_2 =15
  • I_TAUX_3 = 10
  • I_TAUX_4 = 0

In dit geval zijn de afschrijvingen op jaarbasis als volgt berekend:

  • 1e jaar: tarief van 20%
  • 2e jaar: tarief van 15%
  • 3e en volgende jaren: tarief van 10%

 

 Verwar I_TAUX2 niet met I_TAUX_2. I_TAUX2 is het afschrijvingspercentage van de winst van de vaste activa.