U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mogelijkheid in de Luxemburgse wetgeving om de balanspost te bepalen op basis van het D/C-teken van de rekening

0000001256     -      29-04-2016

In de Luxemburgse wetgeving biedt Mercator de mogelijkheid om voor elke algemene rekening de balanspost te bepalen op basis van het D/C-teken van de rekening. Dit gebeurt via de 2 bijkomende rolmenu's die onder het rolmenu "Balans" verschijnen.

Deze twee rolmenu's moeten niet worden ingevuld voor alle rekeningen van het boekhoudschema, maar enkel voor de rekeningen waarvoor men wenst af te wijken van de basisbalanspost naargelang van het teken. De regels voor het gebruik van de posten worden als volgt gedefinieerd:

  • saldo van de creditrekening en balanspost "credit" niet leeg: deze post "credit" zal worden gebruikt;
  • saldo van de debetrekening en balanspost "debet" niet leeg: deze post "debet" zal worden gebruikt;
  • in alle andere gevallen zal de basispost (bovenste rolmenu) worden gebruikt.

Dit systeem betreft enkel:

  • interne jaarrekeningen
  • jaarrekeningen: wettelijke balans.