U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Nieuwe functionaliteiten in het venster van de afpuntingen in versie 7.2

0000001738     -      09-10-2015

Mercator 7.2 biedt de volgende twee nieuwe functionaliteiten in de interface voor de invoer van afpuntingen:

  • afpunting op basis van een boeking, wanneer het bedrag in de boeking wordt ingevoerd vooraleer het venster van de afpuntingen wordt geopend: als er in de lijst van de af te punten bewegingen slechts één beweging voorkomt waarvan het bedrag gelijk is aan het tegengestelde bedrag dat men wenst af te punten, dan zal Mercator deze regel automatisch selecteren. Om aan te geven dat deze selectie automatisch is gebeurd, wordt er een "bliksem"-symbool weergegeven in de kolom "afpunting";


  • het contextmenu dat verschijnt door rechts te klikken in het rooster, laat bovendien toe om 2 tot 9 regels tegelijkertijd te selecteren.