U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Opmaak van de Luxemburgse verkorte wettelijke balans

0000002043     -      03-10-2015

In Mercator is het mogelijk om de Luxemburgse verkorte wettelijke balans op te maken. Daartoe hoeft u enkel het schema "Verkort" te kiezen in het selectiedialoogvenster.

Volgens de Luxemburgse wetgeving moeten de algemene rekeningen individueel worden verbonden met de rubrieken van de balans (g_id_bilan). Deze verbinding gebeurt steeds volgens het volledige schema, zelfs als de definitief afgedrukte balans aan het verkorte schema beantwoordt. Want de interne rekeningen worden altijd gegenereerd volgens het volledige schema. Bijgevolg dient Mercator bij de opmaak van een balans volgens het verkorte schema bepaalde rekeningen opnieuw te verbinden door het volledige schema en het verkorte schema op elkaar af te stemmen.

 • Balans
  • Vorderingen met een resterende looptijd van één jaar of minder: alle posten van het volledige schema voor de vorderingen met een resterende looptijd van één jaar of minder
  • Vorderingen met een resterende looptijd van meer dan één jaar: alle posten van het volledige schema voor de vorderingen met een resterende looptijd van meer dan één jaar
  • Niet-achtergestelde schulden met een resterende looptijd van één jaar of minder: alle posten van het volledige schema voor de niet-achtergestelde schulden met een resterende looptijd van één jaar of minder, alsook de fiscale schulden en de schulden in het kader van de sociale zekerheid
  • Achtergestelde schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar: alle posten van het volledige schema voor de achtergestelde schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar
 • Resultatenrekening
  • Lasten 1. tot 2. brutolasten: de rubrieken 1 en 2 van de lasten van het volledige schema
  • Opbrengsten 1. tot 5. bruto-opbrengsten: de rubrieken 1 tot 5 van de opbrengsten van het volledige schema

Wat betreft de resultatenrekening, herinneren wij aan deze wettelijke vermelding: In de verkorte winst-en-verliesrekening voor eenzelfde boekjaar moet het nettosaldo van de brutomarge worden weergegeven hetzij als bruto-opbrengsten, hetzij als brutolasten, nooit in beide posten samen, want het gaat om een marge of een resultaat dat wordt verkregen door de lasten af te trekken van de opbrengsten of omgekeerd.