U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Opname van externe gegevens in de jaarlijkse lijst van klanten die onderworpen zijn aan de BTW.

0000002549     -      27-03-2018

Mercator laat ons toe om externe gegevens te injecteren in de jaarlijkse klantenlisting die onderworpen zijn aan de BTW. Deze functionaliteit moet gebruikt worden indien Mercator niet gebruikt wordt voor het jaarlijkse volledige kader. De interne niet weergegeven gegevens in Mercator, kunnen eenvoudig opgenomen worden door het volgen van deze procedure:

 • Maak een Excel-bestant bevattende deze 3 kolommen (zie voorbeeld in het zip-bestand):
  • NUM_TVA moet het BTW-nummer bevatten, beginnend met BE en gevolgd door 10 unieke numerieke ongescheiden karakters.
  • CA: moet het verkoopscijfer bevatten
  • TVA: moet het BTW-bedrag bevatten
 • Volg de weg naar het tweede tabblad van de jaarlijkse BTW-listing
 • Klik op de knop "Importeer"
 • Mercator toont de gegevens die geimporteerd worden en die opgenomen zijn in de listing

Bij het importeren controleert Mercator:

 • of de structuur van de tabel VAT_LIST correct opgebouwd is (eerste kolom, type "karakters", de 2 andere van het type "Numeriek")
 • of de BTW-nummers Belgisch zijn.
 • of het correct is
 • que le CA soit supérieur ou égal à 250
 • que le montant de TVA soit supérieur ou égal à 0.


Te laden : 0000002549.zip (5 Kb - 06-10-2015)