U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verkorte interface voor analytische boekhouding

0000002554     -      08-10-2015

In Mercator is het standaard mogelijk om meerdere analytische gegevens in te voeren voor eenzelfde algemene boekingslijn. Dit heeft als voordeel dat het bij verdeling van een bedrag over diverse analytische rekeningen niet nodig is om het bedrag ook in de algemene boekhouding op te delen. Maar indien een algemene boeking in de meeste gevallen slechts één enkele analytische boeking (per stelsel) vereist, kunnen we de verkorte analytische interface van Mercator activeren.

Dankzij deze verkorte interface kunnen we de analytische rekening(en) gelinkt aan deze lijn rechtstreeks invoeren in het rooster van de algemene boekingen. Deze interface wordt geactiveerd via de parameterinstelling van de kolommen van de LinesEditor in de sequentie, via:

add_ana

Zodra deze parameters zijn ingesteld, voegt Mercator automatisch de kolommen toe voor de invoer en de weergave van de analytische rekeningen voor de geselecteerde stelsels.

ana_simpl_doc

U kunt op elk ogenblik terugkeren naar de standaard interface door te klikken op de knop "Analytisch" bouton_ana in het rooster.

Hierdoor kunt u makkelijk in de actuele boeking meerdere analytische boekingen voor eenzelfde lijn invoeren, zonder de parameterinstelling "verkorte interface" op sequentieniveau te moeten wijzigen. Op dezelfde manier biedt de heractivering van de standaard interface de mogelijkheid om ook analytische boekingen in te voeren in stelsels die in de verkorte interface niet geactiveerd zouden zijn (zodra de standaard interface voor een bepaald document opnieuw is geactiveerd, verdwijnen de kolommen die overeenstemmen met de verkorte interface en blijft de standaard interface behouden voor het actuele document tot u het afsluit).

Wanneer u een boekhoudkundig bewijsstuk opnieuw opent in een sequentie waarvoor de verkorte interface werd geactiveerd, controleert Mercator of de verkorte weergave kan worden ondersteund. Daartoe controleert Mercator of het boekhoudkundig bewijsstuk:

  • niet meer dan één analytische boeking per algemene lijn bevat;
  • geen analytische boekingen bevat voor stelsels die niet opgenomen zijn in de verkorte interface;
  • voor elk stelsel een analytisch boekingsbedrag weergeeft dat gelijk is aan het overeenstemmende bedrag van de algemene boeking.

Indien de verkorte weergave niet mogelijk is door een van deze drie redenen, geeft Mercator het boekhoudkundig bewijsstuk weer in de standaard interface.

Uit het voorgaande blijkt dus dat de verkorte interface standaard geactiveerd kan zijn en dat, als er af en toe boekingen "buiten" deze verkorte interface moeten worden ingevoerd, dit rechtstreeks kan gebeuren zonder de toekomstige invoer of weergave van deze boeking te verstoren.