U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wijzigingen in Mercator met betrekking tot de btw 2010

0000001768     -      03-10-2015

Op 1 januari 2010 worden er heel wat belangrijke wijzigingen van kracht met betrekking tot de btw. Daarbij gaat het onder andere om aanzienlijke wijzigingen in het beheer van de intracommunautaire prestaties.

Mercator 7.2 biedt al de volgende nieuwe btw-vakken aan:

 • In de Belgische wetgeving:
  • 44 : Intracommunautaire prestaties (op verkopen)
  • 88 : Basis aankopen intracommunautaire prestaties
    
 • In de Luxemburgse wetgeving:
  • 423 : Intra prestaties niet vrijgesteld
  • 424 : Intra prestaties vrijgesteld
  • 425 : Intra prestaties overige btw-plichtigen en belastbaar
  • 426 : Aan te geven prestaties: basis / vrijgesteld
    
 • In de Franse wetgeving:
  • 2A: Aankoop intracommunautaire dienstverrichtingen

 

Mercator 7.2 biedt ook automatisch de volgende btw-codes:

 • In de Belgische wetgeving:
  • in verkoop: IPREST0²: vak 44 voor de factuurbasis, vak 48 voor de creditnotabasis
  • in aankoop: kopiëren van alle btw-codes voor intracommunautaire diensten, met toevoeging van ² na de code en de volgende wijzigingen: vak 2 factuurbasis = 88 en vak 3 creditnotabasis = 88
    
 • In de Luxemburgse wetgeving:
  • in verkoop: IPREST0²: vak basis 1 423 en vak basis 2 03, zowel voor facturen als voor creditnota's
    
 • In de Franse wetgeving:
  • in aankoop: onderverdeling van alle intracommunautaire btw-codes 5.5CEEBS en 19.6CEEBS in 5.5CEED + 5.5CEES en 19.6CEEB + 19.6CEES. De codes die eindigen op B zijn identiek aan de voormalige codes BS, terwijl de codes die eindigen op S het vak 2A vullen in plaats van het vak 03.

Als Mercator een ERP is (MFACT of MSHOP gelinkt aan Mercator Boekhouding), wordt een aanvinkvakje "Diensten" toegevoegd aan het informatiebestand van de algemene rekeningen, rechts van de standaard btw-code voor het EEG-stelsel. Via dit aanvinkvakje kan u aangeven of de algemene rekening een rekening is voor goederen of diensten (enkel aan te vinken voor de verkooprekeningen). Bij het boekhoudkundig centraliseren van de verkopen zal Mercator deze informatie gebruiken om het type van de intracommunautaire levering te bepalen: goed of prestatie (ter herinnering: voor de aankopen bestaat er al een mogelijkheid om de rekeningoorsprongen voor diensten (61) vast te leggen in "Tools / Opties Verbinding Boekhouding").

Indien dit systeem geen voldoening geeft, hoeft u enkel het onlinebeheer van de btw-code te implementeren.

Opmerking: dit proces betreft enkel de verbinding met Mercator boekhouding, niet met de andere boekhoudingen.