U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actie Afspraak (Outlook) met het beheer van gedeelde mappen van Outlook

0000002149     -      24-10-2015

Om deze actie te installeren (attention_aruba alleen beschikbaar in Aruba)

Om deze actie te installeren :

  • Een veld ENTRYIDCAL C(60) in het bestand Actions toevoegen
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken (het bevat één bestand in "Mercator Action"-formaat)
  • Meer informatie om een snelle installatie

Het bestand bevat de parameters voor de volgende actie : invoer van een afspraak die overgenomen zal worden in het lokale Microsoft Outlook®-programma.

Dit actiemodel vereist de TACT-optie (module Contactpersonen en link met Outlook). Met andere woorden: Outlook moet geïnstalleerd en operationeel zijn.

Het formulier van deze actie vermeldt:

  • het onderwerp;
  • begin: datum en uur (klik rechts om een kalender op te roepen);
  • einde: datum en uur (klik rechts om een kalender op te roepen);
  • weergave in Outlook: om de actie definitief te valideren in de Outlook-interface;
  • de body van de afspraak met een aantekening.
  • een dropdownlijst met de gedeelde agenda's van Outlook. De gebruiker kan dus een afspraak aanmaken in de geselecteerde agenda.

Wanneer de afspraak de status "Voltooid" krijgt, verschijnt er een samenvattend veld.

Wanneer een actie van dit type opnieuw wordt geopend, zal Mercator nagaan of de afspraak bestaat in Outlook. Zodra ze gevonden is, worden eventuele in Outlook aangebrachte wijzigingen overgenomen in Mercator.

Werd de afspraak gecreëerd vanuit een informatiebestand dat gelinkt is aan een contactpersoon in Outlook, dan zal deze afspraak ook worden gelinkt aan deze contactpersoon.

De opdracht om te linken met Outlook staat in de initialisatie- en validatiemodules van het actiemodel. Hierdoor kunt u ze makkelijk aanpassen naargelang van uw eigen wensen.

De opdracht om te linken met Outlook kan ook in het actiemodel "Afspraak (Mercator)" geplaatst worden, om zo de verschillende opdrachten te combineren. Hierdoor zal een afspraak die toegevoegd wordt aan de Mercator-agenda ook automatisch worden toegevoegd in Outlook.

Gebruiksvoorbeeld: een planningmanager die afspraken wenst te maken voor zijn medewerkers.

Opmerking: de opdracht om te linken met Outlook voorziet de basisfunctionaliteiten. Meer geavanceerde opties zoals uitnodigingen, terugkerende acties, … zullen opgevangen moeten worden via een persoonlijke aanpassing van de initialisatie- en validatiemodules van dit actieplan.Te laden : 0000002149.zip (9 Kb - 08-01-2013)