U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actie BTW-aangifte

0000001100     -      02-10-2017

Om deze actie te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
    attention_aruba Het zipbestand bevat twee bestanden in "Mercator Action"-formaat :
    1. een bestand MACTX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand MACT gebruikt voor de versies Legacy
  • Meer informatie om een snelle installatie

Het bestand bevat de parameters voor de volgende actie : herinnering voor de maandelijkse opmaak van de BTW-aangifte.

Dit model is gelinkt aan het informatiebestand van de algemene rekeningen. Om deze link te activeren, moet de link tussen dit informatiebestand en het CRM-programma worden geactiveerd (G_ACT L toevoegen aan de tabel GEN). Wij stellen voor om deze acties in te voeren op rekening 451500: BTW R/C.

Via deze actie kan elke 17e van de maand een taakherinnering worden verzonden. Om het systeem te initialiseren, volstaat het om vanuit de rekening 451500 een nieuwe taak van dit type te creëren met als vervaldatum de 17e van de volgende maand.

Zodra deze datum overschreden is, kan via een herinnering de betreffende actie makkelijk worden geopend. Via een knop binnen deze actie krijgt u meteen toegang tot de functionaliteiten van de BTW-aangifte. Bij het valideren van de actie met status "Voltooid" wordt automatisch een nieuwe actie gecreëerd voor de volgende maand.

Voor wie een driemaandelijkse BTW-aangifte indient, kan de periodiciteit worden gewijzigd door te klikken op de knop rechts onderaan op het eerste tabblad "Parameters" van dit actiemodel.Te laden : 0000001100.zip (7 Kb - 25-10-2015)