U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actie Onderhoud gebouw

0000001103     -      24-10-2015

Om deze actie te installeren :

 • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
 • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
  attention_aruba Het zipbestand bevat twee bestanden in "Mercator Action"-formaat :
  1. een bestand MACTX gebruikt voor de versie Aruba
  2. een bestand MACT gebruikt voor de versies Legacy
 • Meer informatie om een snelle installatie

Het bestand bevat de parameters voor de volgende actie : herinnering voor de verzending van een jaarlijkse leveranciersbestelling voor het onderhoud van een gebouw.

Dit model is gelinkt aan het informatiebestand van de vaste activa. Om deze link te activeren, moet de link tussen dit informatiebestand en het CRM-programma worden geactiveerd (I_ACT bit toevoegen aan de tabel IMM).

De actie wordt ingevoerd vanuit de gewenste vaste-activafiche. Hierdoor kan op 1 januari van elk jaar een taakherinnering worden verzonden. Om het systeem te initialiseren, volstaat het een nieuwe taak van dit type te creëren met als vervaldatum de eerstvolgende 1e januari.

Zodra deze datum overschreden is, kan via een herinnering de betreffende actie makkelijk worden geopend. Via deze actie zal een ordervoorbereiding worden opgesteld voor de leverancier en het respectieve artikel.

Uiteraard kan de periodiciteit worden gewijzigd door te klikken op de knop rechts onderaan op het eerste tabblad "Parameters" van dit actiemodel.

De in het actiemodel gedefinieerde initialisatiemodule moet als volgt worden aangepast:

 • AEGTEST moet worden vervangen door de identificatiecode van de gewenste leverancier;
 • MAINTE101I moet worden vervangen door de identificatiecode van het gewenste artikel.


Te laden : 0000001103.zip (5 Kb - 25-10-2015)