U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actie SMTP-mail met contactpersonen verzenden

0000001133     -      29-11-2016

Om deze actie te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
    attention_aruba Het zipbestand bevat twee bestanden in "Mercator Action"-formaat :
    1. een bestand MACTX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand MACT gebruikt voor de versies Legacy
  • Meer informatie om een snelle installatie

Het bestand bevat de parameters voor de volgende actie : een e-mail verzenden via Mercator als SMTP-e-mailaccount.

Deze actie is identiek aan de actie SMTP-mail verzenden, met als verschil dat de e-mailadressen van de contactpersonen die gelinkt zijn aan het basisinformatiebestand kunnen worden gebruikt.

Bij het creëren van een nieuwe e-mail, bijvoorbeeld vanuit de klantenfiche, zal Mercator de beschikbare e-mailadressen (naam + e-mailadress) vermelden in de contactpersonen die gelinkt zijn aan deze klant. Deze lijst wordt toegevoegd aan het e-mailadres van de bewuste klantenfiche. Vervolgens krijgt de gebruiker een dialoogvenster te zien waarin hij één of meer e-mailadressen kan selecteren. Dit kan via de standaardtoetsen CTRL en/of SHIFT gecombineerd met een muisselectie.

Deze actie bevat 3 mogelijke velden om de geselecteerde mail adressen toe te voegen: "AN ...","... CC" en "BCC ...".

attention Deze actie vereist de TACT-optie.Te laden : 0000001133.zip (11 Kb - 30-11-2016)