U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actie Taak (Outlook)

0000001098     -      24-10-2015

Om deze actie te installeren :

 • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
 • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
  attention_aruba Het zipbestand bevat twee bestanden in "Mercator Action"-formaat :
  1. een bestand MACTX gebruikt voor de versie Aruba
  2. een bestand MACT gebruikt voor de versies Legacy
 • Meer informatie om een snelle installatie

Het bestand bevat de parameters voor de volgende actie : invoer van een taak die overgenomen zal worden in het lokale Microsoft Outlook®-programma.

Dit actiemodel vereist de TACT-optie (module Contactpersonen en link met Outlook). Met andere woorden: Outlook moet geïnstalleerd en operationeel zijn.

Het formulier van deze actie vermeldt:

 • het onderwerp;
 • datum: uiterste vervaldatum voor de realisatie van deze taak;
 • weergave in Outlook: om de actie definitief te valideren in de Outlook-interface;
 • de body van de taak met een aantekening.

Wanneer de taak de status "Voltooid" krijgt, verschijnt er een samenvattend veld.

Wanneer een actie van dit type opnieuw wordt geopend, zal Mercator nagaan of de taak bestaat in Outlook. Zodra ze gevonden is, worden eventuele in Outlook aangebrachte wijzigingen overgenomen in Mercator.

Werd de taak gecreëerd vanuit een informatiebestand dat gelinkt is aan een contactpersoon in Outlook, dan zal deze taak ook worden gelinkt aan deze contactpersoon.

De opdracht om te linken met Outlook staat in de initialisatie- en validatiemodules van het actiemodel. Hierdoor kunt u ze makkelijk aanpassen naargelang van uw eigen wensen.

De opdracht om te linken met Outlook kan ook in het actiemodel "Taak (Mercator)" geplaatst worden, om zo de verschillende opdrachten te combineren. Hierdoor zal een taak die toegevoegd wordt aan de Mercator-agenda ook automatisch worden toegevoegd in Outlook.

Opmerking: de opdracht om te linken met Outlook voorziet de basisfunctionaliteiten. Meer geavanceerde opties zoals uitnodigingen, terugkerende acties, integratie in de takenlijst van een derde, … zullen opgevangen moeten worden via een persoonlijke aanpassing van de initialisatie- en validatiemodules van dit actieplan.Te laden : 0000001098.zip (8 Kb - 25-10-2015)