U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Acties gekoppeld aan een document uit het commercieel beheer

0000002742     -      12-01-2024

Mercator 10.1 laat toe om acties te koppelen aan documenten uit het commercieel beheer, direct vanuit het document. 

Om hierover te beschikken moet men beschikken over het object van het type "Acties" in het instellingenscherm van de gewenste sequentie. Dit vereist de toevoeging van de kolom ID_DOC char(25) in de tabel ACTIONS.

Dit object is niet actief indien het document nog niet genummerd is, het moet dus minstens 1x opgeslagen zijn. Indien nodig gebruik je de optie om op te slaan zonder te sluiten.

Opmerkingen:

  • Dit object werkt op identieke wijze als het object in de informatiebestanden
  • Deze functionaliteit mag niet verward worden met de verkoopdocumenten in de CRM-acties. (Enclosed BillingEngine)

Sinds versie 11.0

Dit object heeft een eigenschap BindSig. Wanneer deze eigenschap true is, worden de nieuwe aangemaakte acties direct gekoppeld aan de klant/leverancier van het document.