U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een enkele boomstructuur weergeven in het object Rechten

0000002341     -      06-04-2016

Standaard, worden in het object Rechten in een CRM-actie, 3 boomstructuren weergegeven.

 

Mercator 8.5 of hoger laat ons toe om slechts één van deze 3 te zien. Om dit te verkrijgen volstaat het om de property SingleTree te specifiëren, die ons de weer te geven boom kan laten selecteren.

  • UsersFor : boom "Actie voor"
  • UsersView : boom "Visualiseren"
  • UsersModify : boom "Wijzigen"

Omdat het mogelijk is om meerdere Rechten-objecten toe te voegen in verschillende tabbladen van het actiescherm, kan men indien dit gewenst wordt per tabblad één enkele gewenste boom weergeven.

Opmerking: het syteem is niet ontworpen om dezelfde boom meermaals in hetzelfde scherm te tonen. Men moet hiermee dus rekening houden bij het instellen van het scherm.

Indien men wenst om per niveau de 3 boomstructuren weer te geven, moet men da waarde leeg aanduiden in de dropdown van de property SingleTree.