U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de voltooide acties in cursief weergeven ?

0000001135     -      14-05-2013
Verouderd

De bijgevoegde module maakt het mogelijk om de voltooide acties niet te doorstrepen, maar ze in cursief weer te geven. Dit geldt voor de roosters van het tabblad "Acties" van de informatiebestanden, alsook voor de roosters die beschikbaar zijn via het menu "Acties visualiseren".

De module cli_actions.prg in het bijgevoegde zipbestand moet in de hoofddirectory van Mercator worden geplaatst. Ze is van toepassing op het informatiebestand "Klanten". Ze kan als volgt worden gekopieerd en benoemd voor de andere informatiebestanden:

  • Leveranciers: fou_actions.prg
  • Artikels: stock_actions.prg
  • Prospecten: xlead_actions.prg
  • Contactpersonen: tact_actions.prg
  • 4e informatiebestand: dest_actions.prg
  • Algemene rekeningen: gen_actions.prg
  • Analytische rekeningen: ana_actions.prg
  • Vaste activa: imm_actions.prg
  • ...

Aruba equivalent van deze module is op deze pagina.Te laden : 0000001135.zip (0 Kb - 23-11-2006)De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.