U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Instellingen van het taken-scherm

0000002340     -      06-04-2016

Mercator 8.5 of hoger laat on toe om het Takenscherm in het menu Beheer eenvoudig aan te passen. Dit kan gedaan worden via menu "Tools / Setup / Taken parametrering".

Kolommen instellen

De gewenste kolommen kunnen ingesteld worden door te klikken op deze knop:

 

Mercator zal dan een een collection-editor openen, die het mogelijk maakt om alle kolommen in te stellen. De property source van een kolom, geeft ons de mogelijkheid om een veld uit de tabel ACTIONS, of een ander voorzien standaardveld te selecteren. Als dit niet volstaat, kan men de property SqlExpr aanvullen, die kan één enkele geldige SQL-expressie bevatten.

Opmerkingen:

  • De 4 eerste kolommen zijn niet wijzigbaar en moeten dus niet opgenomen worden in de editor-collection.
  • De properties Source en SqlExpr zijn beiden exclusief.

Voorbeeld: Adres veld toevoegen aan het informatiebestand van de contact.

Om het adres van het contact informatiebestand te verkrijgen, is het eenvoudig om een SCALAR-functie toe te voegen op de SQL-server die dit adres ontvangt. Inderdaad, aangezien de tabel ACTIONS een relatie heeft met alle tabellen uit de informatiebestanden, is het schrijven van joins vervelend.

Deze functie kan toegevoegd worden op de SQL-server via volgend editor-commando:

CREATE FUNCTION [dbo].[CRM_ADRESSE] 
(@sig varchar(10) , @id char(10)) 
RETURNS varchar(254) 
as 
begin 
    declare @ret varchar(1000) 
 
    if @sig='CLI' select @ret=rtrim(c_adresse)+' '+rtrim(c_codep)+' '+rtrim(c_ville) from CLI (NOLOCK) where c_id=@id 
    if @sig='DEST' select @ret=rtrim(d_adresse)+' '+rtrim(d_codep)+' '+rtrim(d_ville) from DEST (NOLOCK) where d_id=@id 
    if @sig='FOU' select @ret=rtrim(f_adresse)+' '+rtrim(f_codep)+' '+rtrim(f_ville) from FOU (NOLOCK) where f_id=@id 
    if @sig='TACT' select @ret=rtrim(t_adresse)+' '+rtrim(t_codep)+' '+rtrim(t_ville) from TACT (NOLOCK) where t_id=@id 
    if @sig='XLEAD' select @ret=rtrim(x_adresse)+' '+rtrim(x_codep)+' '+rtrim(x_ville) from XLEAD (NOLOCK) where x_id=@id 
    return rtrim(isNull(@ret,''))
end
 
Vervolgens, wordt er een kolom Adresse toegevoegd met volgende properties:
  • TextF : Adresse
  • Width : 200
  • SqlExpr : dbo.crm_adresse(actions.module,actions.id_sig)

Instellingen van het veld Note

Het is ook mogelijk om de bron van een veld in te stellen dat verschijnt na de ontwikkeling van een knooppunt geassocieerd aan een taak. Standaard, bevat deze informatie de waarde van het veld NOTE. Het is mogelijk om dit te veranderen,

  • hetzij met de property NoteSource, met een veld uit de tabel ACTIONS
  • hetzij met de property NoteSqlExpr, die één enkele geldige SQL-expresie kan bevatten op de tabel ACTIONS.

Als dit alles nog niet volstaat, is het nog steeds mogelijk om de SQL-query van de taken te wijzigen via een customizer van het type CRM, die de interface MercatorUi.Customizers.IStringUpdater implementeert. Het ID van de query is CRMTASKS.