U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Periodegebonden acties

0000002360     -      06-04-2016

Mercator 8.5 laat ons toe om periodieke acties te genereren, dit zijn acties die zich herhalen gedurende een bepaalde periode (dagelijks, alle openingsdagen, elke maandag, elke 10e dag van de maand, elke 24 december,...)

Om deze functionaliteit te gebruiken, moet men:

 • beschikken over Mercator 8.5 of hoger
 • volgende velden toevoegen in de tabel ACTIONS :
  • PERIODICIT : char(250) ou varchar(250)
  • ID_PERIOD : char(36) ou varchar(36)
 • In de instellingen van het scherm actiemodellen: het object Periodicity toevoegen, dat zich als volgt toont:

Dit object laat ons toe om de gewenste periode te bepalen, dus de begin en einddatum te kiezen, om vervolgens het aantal periodieke acties te berekenen in deze periode.

Wanneer er een periodieke actie gemaakt wordt, vullen we volgende velden als volgt aan:

 • MOMENT_1: begin van de actie voor de eerste dag die overeenkomt met de periode (verifieer goed of de eerste dag compatibel is met de gekozen periode - bijvoorbeeld openingsdag)
 • MOMENT_2: einde van de actie voor de laatste dag overeenstemmend met de periode

Automatisch wordt de datum die het veld MOMENT_1 bevat getoond in het object Periodicity als startdatum. Het volstaat om de einddatum in hetzelfde object te vermelden.

Voorkomende acties zullen automatisch gecreëerd worden, voor alle corresponderende datums met de meegegeven criteria in het object Periodicity. Het uur van "MOMENT_1" zal getoond worden. Het verschil in tijd tussen MOMENT_2 en MOMENT_1 zal men de eerste dag nemen om het einde van elke periodieke actie te bepalen.

Opmerkingen :

 • De periodieke acties worden niet gegenereerd indien men in "Genereer acties automatisch"-modus zit.
 • Periodieke acties moeten niet verward worden met het concept van de Volgende Actie. Deze 2 zijn compatibel. Elke keer bij het genereren van periodieke acties, zal er nooit een volgende actie gegenereerd worden.
 • Periodieke acties die tot dezelfde reeks behoren hebben een gemeenschappelijke waarde in het veld ACTIONS.ID_PERIOD.
 • Bij het registreren van een actie zijnde de origine van de periodieke actie, zal de customizer van deze actie slechts één maal uitgevoerd worden.
 • Indien de instellingen voor een periodieke actie zodanig zijn ingesteld, dat er slechts een enkele actie wordt aangemaakt. Dan wordt het genereren van periodieke acties gedactiveerd en zal de actie als een normale actie opgeslagen worden.

Bij het openen van een periodieke actie, zal Mercator vragen of u wenst om enkel de geselecteerde actie te wijzigen of alle andere acties mee te wijzigen.

 • Als men kiest voor de eerste mogelijkheid, zullen alle andere acties uit deze reeks verwijderd en vervangen worden door het resultaat van de nieuwe reeks opgeslagen periodieke acties. Het is dus mogelijk om te veranderen van periode.
 • Als men kiest voor optie twee, dan zal de inhoud van het object Periodicity niet gewijzigd worden en zal de actie één maal individueel opgeslagen worden in de reeks van te verwijderen periodieke acties.

Wanneer we een actie proberen te verwijderen die deel uitmaakt van een reeks periodieke acties:

 • vertrekkend van het actierooster in een informatiebestand.
 • vertrekkend van een kalender
 • vertrekkend van taken

dan zal Mercator vragen of u wenst om alle gebeurtenissen of om een geselecteerde gebeurtenis te verwijderen.

De lijst met feestdagen is toegankelijk via "Tools / Setup / Feestdagen". Het is belangrijk om deze optie eenmaal te bekijken, om de tabel te genereren die alle feestdagen zal bevatten.