U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Standaardwaarden in acties

0000003149     -      30-10-2023

CRM-acties kunnen standaardwaarden krijgen die in de actie worden geplaatst wanneer deze wordt aangemaakt. Deze standaardwaarden kunnen worden ingesteld voor TextBox en HtmlBox. In scherminstellingen is het mogelijk om de eigenschappen Tag1 en Tag2 te bepalen, die dienen als scheidingstekens voor de standaardwaarde-expressies.

  • Voor een TextBox, zijn de standaardtags << en >>.
  • Voor een HtmlBox is het niet raadzaam deze tekens te gebruiken, omdat ze in HTML een andere toepassing hebben. Andere tekens kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld ² en ³ of |.

Standaardwaarden worden ingevoerd met deze knop die beschikbaar is in de acties modellen:

Tussen deze tags kunnen kolommen uit de tabel ACTIONS worden geplaatst.

Bijvoorbeeld, <<nom>>

Sinds versie 10.10 van Mercator is het ook mogelijk om te verwijzen naar kolommen met informatie over de actie.

Bijvoorbeeld, <<cli.c_nom>>

Als de actie aan meer dan één tag kan worden gekoppeld, volstaat het de uitdrukkingen van de verschillende tags naast elkaar te plaatsen. De uitdrukkingen die overeenkomen met de tags die niet in deze actie worden gebruikt, worden bij de evaluatie weggelaten.

Bijvoorbeeld, <<cli.c_nom>><<fou.f_nom>><<stock.s_modele>>

Evenzo kunnen, indien de actie een document van het commercieel beheer insluit, de kolommen van PIEDS_V/A ook worden gebruikt. Merk op dat in dit geval de in aanmerking genomen waarde die is van de initialisering van het document. Er is dus geen herwaarderingsmechanisme achteraf. Deze automatisering is ook beschikbaar voor het per e-mail verzenden van een document van het commercieel beheer via een CRM-actie.

Bijvoorbeeld, <<pieds_v.journal>>


Sinds versie 11.0 van Mercator is het mogelijk om een format door te geven, in de vorm:

<<date:dd/MM/yyyy>>
<<total:### ### ##0.00>>

Dit formaat werkt op dezelfde manier als string.Format() in het .net Framework.


In de modus "Standaardwaarden" biedt het actiescherm via deze knop gemakkelijk toegang tot de structuur van de tabellen die in aanmerking komen voor het hierboven beschreven mechanisme (behalve PIEDS_V/A voor het verzenden van een document van het commercieel beheer per e-mail):

Het is mogelijk om vanuit deze Database Viewer te slepen naar de standaardwaarde van de tekstBox (niet naar de HtmlBox).