U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Velden met een link naar de informatiebestanden

0000001138     -      24-10-2015

In Mercator CRM is het mogelijk om in de tabel ACTIONS velden toe te voegen die een link maken naar de informatiebestanden. Dit maakt een gecontroleerde invoer van een klant, een artikel, een leverancier, een prospect, ... in de acties mogelijk. Dit proces werkt voor elk bestaand informatiebestand in Mercator.

De in de tabel ACTIONS toe te voegen velden moeten van het type char(10) zijn. Volgende velden kunnen worden toegevoegd:

 • ID_CLI: klant
 • ID_FOU: leverancier
 • ID_ART: artikel
 • ID_TACT: contactpersoon
 • ID_DEST: 4e informatiebestand
 • ID_XLEAD: prospect
 • ID_GEN: algemene rekening
 • ID_ANA: analytische rekening
 • ID_IMM: vaste activa
 • ...

Bovendien zijn in Mercator ook meervoudige links mogelijk. Deze veldnamen kunnen worden gevolgd door eender welke getalswaarde, op voorwaarde dat de volledige veldnaam niet meer dan 10 tekens telt.
Voorbeelden:

 • ID_CLI9999
 • ID_FOU2
 • ...

Wanneer deze functionaliteit geactiveerd is, geeft Mercator rechts van het bewuste veld een knop weer. Met deze knop kan men inzoomen op of zoeken naar een fiche van het respectieve informatiebestand. De naam van de geselecteerde fiche verschijnt rechts van deze knop.