U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de logistieke eenheden (SSCC)

0000000883     -      23-09-2015

Logistieke eenheden omvatten verschillende goederen die gegroepeerd zitten in één verpakking. Bijvoorbeeld: een pallet, een container, … Elk van deze logistieke eenheden kan een uniek identificatienummer krijgen. In de EAN-aanbevelingen wordt vastgelegd waaruit dit SSCC-nummer moet bestaan (Serial Shipping Container Code). Het doel van dit beheer is ervoor te zorgen dat Mercator, door een SSCC-nummer te scannen, automatisch de content kan afleiden zonder alle elementen van deze logistieke eenheid te moeten scannen. Het kan ook interessant zijn om deze functionaliteit te koppelen aan het begrip picking.

Installatie
Om deze functionaliteit te installeren, moet de structuur van de databank worden gewijzigd:

  • lignes_v: SSCC char(20) of enige andere lengte
  • lignes_a: SSCC char(20) of enige andere lengte.

Slechts één van de 2 tabellen kan worden gewijzigd in Mercator.

Creatie van de logistieke eenheden
In Mercator kunnen verschillende artikelen makkelijk worden gegroepeerd in logistieke eenheden. Dat is mogelijk op basis van gelijk welk aankoop- of verkoopdocument; klik rechts in de rijen en selecteer de optie "Groeperen in logistieke eenheid". Indien bepaalde rijen in dit document eerder al geselecteerd werden (CTRL-B), worden enkele die rijen in aanmerking genomen. In het andere geval worden alle rijen gemarkeerd als deel van deze logistieke eenheid. Mercator zorgt ervoor dat de logistieke eenheden unieke nummers krijgen. Een andere mogelijkheid bestaat erin om in de SSCC-velden van de bestanden rijen in te voeren via een module. In dat geval moet het unieke karakter van de SSCC worden verzekerd door de module in kwestie.

Logistieke eenheden oproepen
De logistieke eenheden worden eenvoudig opgeroepen door de respectieve barcode van een SSCC rechtstreeks in te voeren. Mercator voert aldus automatisch alle elementen in die samen deze logistieke eenheid vormen. Deze functionaliteit is beschikbaar in:

  • verkopen
  • aankopen
  • magazijnoverdrachten.

Opmerkingen
Een logistieke eenheid kan één of meer lotnummers omvatten. De gebruiker die deze logistieke eenheid oproept, moet deze loten niet opnieuw invoeren. Op dezelfde manier kan een logistieke eenheid ook één of meer serienummers omvatten. Indien het controleniveau van de serienummers echter op 3 staat, zal de gebruiker die deze logistieke eenheid oproept, dit serienummer wel opnieuw moeten invoeren.