U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van Magazijnen per lijn

0000000476     -      22-06-2022

Mercator laat u toe om magazijnen te beheren per lijn. Om deze optie te activeren, moeten de volgende aanpassingen worden uitgevoerd:

  • Tabel LIGNES_V.DBF : een veld ID_DEPOT C(10) toevoegen wanneer de behoefte voor het beheren van magazijnen per lijn zich voor doet bij de verkopen.
  • Tabel LIGNES_A.DBF : een veld ID_DEPOT C(10) toevoegen wanneer de behoefte voor het beheren van magazijnen per lijn zich voor doet bij de aankopen
  • Aanpassen van de verschillende ingaveschermen van de betreffende sequenties om deze kolommen in de LinesEditor toe te voegen
alter table LIGNES_V add ID_DEPOT char(10) not null default ''
alter table LIGNES_A add ID_DEPOT char(10) not null default ''

Via de "Geavanceerde Tools" moet u een update van de SQL database uitvoeren.

Bij de ingave van de documenten, kan het magazijn per lijn manueel worden ingegeven, indien deze verschillend is van het magazijn vermeld in de hoofding van het document. Indien er geen magazijn is vermeld per lijn, zal het magazijn in de hoofding van het document worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen :

  • Multi-sites : gelijktijdig de structuur aanpassen van de verschillende sites.
  • De vrije documenten die beroep doen op de notie van magazijnen, dienen aangepast te worden. ( De huidige inventaris op datum die beschikbaar is op de website, houdt hier al rekening mee.)