U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van magazijnoverdrachten op 3 niveaus

0000001049     -      22-08-2016

In Mercator kunnen de magazijnoverdrachten op 3 niveaus worden beheerd:

  • niveau 3: voorbereiding
  • niveau 2: verzending
  • niveau 1: ontvangst.

De voorbereiding genereert geen enkele wijziging in enig magazijn. Het kan gaan om een aanvraag voor of een voorbereiding van een magazijnoverdracht. De verzending debiteert de bronvoorraad, zonder het bestemmingsmagazijn te wijzigen. Dit komt feitelijk overeen met het ogenblik waarop de goederen zich "in de vrachtwagen" bevinden. De ontvangst komt overeen met de aankomst van de goederen in het bestemmingsmagazijn. Dit document doet de voorraad van het bestemmingsmagazijn toenemen. Opmerkingen

  • de reeks "Voorbereiding - Verzending - Ontvangst" is slechts mogelijk voor magazijnoverdrachten waarbij een bron- en een bestemmingsmagazijn betrokken zijn;
  • dit proces is compatibel met de serienummers van niveau 3. Zodra de verzending geregistreerd is, maar de ontvangst nog niet gerealiseerd is, wordt er nog geen serienummer toegekend aan enig magazijn (in de lijst van de serienummers staat een ?);
  • dit proces is compatibel met het beheer van de loten;
  • het niveau "Ontvangst" (type 1) komt overeen met een standaard magazijnoverdracht (type 0);
  • er worden geen backorders beheerd tussen de verschillende stappen van de magazijnoverdrachten.