U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Berekeningstable met mogelijkheid om in te zoomen

0000000671     -      20-09-2015
Verouderd

Vanaf versie 4.1.57 biedt Mercator twee belangrijke verbeteringen op het vlak van het overzicht:

  • Mogelijkheid om in te zoomen op diverse rayons/ productfamilies/ subfamilies/ artikelen. Het inzoomen op het artikel zelf is verbonden met de commerciële opvraging.
  • Overzicht van de aankopen (in de versies MFACT & MFD).

Aangezien dit overzicht heel nauw verbonden is met het boomdiagram "rayons/ productfamilies/ subfamilies", gaat u best na of dit diagram wel samenhangend is. U kunt dit gemakkelijk doen met behulp van de laatste versie van TOOLS, menu "Tools/ Controle R/F/S". Bij deze procedure worden in de tabel STOCK de referenties gewist naar de rayons/ families/ subfamilies die niet (meer) bestaan. (Deze procedure moet worden uitgevoerd indien in het overzicht knopen verschijnen die omschreven worden als @SQL@)

Het boomdiagram werd zo geoptimaliseerd, dat alleen de gewenste informatie op basis van de zooms die door de gebruiker worden gevraagd, verschijnt. Op die manier neemt de afdruk van het overzicht alleen de informatie op die in de interface reeds werd “gezoomd”.

Wanneer u dubbelklikt in een cel met daarin het “bril”-symbool, wordt automatisch een commerciële opvraging naar dit artikel gestart. Bij een dubbelklik in de kolom "Geleverd" bijvoorbeeld, krijgt de gebruiker meteen de overeenkomstige leveringsdocumenten te zien.

Wanneer u het overzicht wilt afdrukken, moet u de layout TBL_BORD.FRX updaten.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.