U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Blokkeren van dokumenten om de automatische wijziging te beletten

0000000549     -      19-09-2015

Mercator laat de blokkering toe van documenten, met het oog op de bescherming van documenten die niet automatisch mogen worden omgezet :

  • Levering bestellingen
  • Facturatie van de leveringen

Om deze optie in te stellen moet het volgende veld worden toegevoegd :

  • In de tabel PIEDS_V : BLOQUE bit
  • In de tabel PIEDS_A : BLOQUE bit

De installatie is niet verplicht in de 2 tabellen. Het is dus best mogelijk om enkel op het niveau van de klanten dit te blokkeren of op het niveau van de leveranciers. 

Wanner deze variabele(n) zijn geinstalleerd, komt er automatisch een logisch veld tevoorschijn in de hoofding van het ingavedocument. Indien dit logisch veld is aangekruist, zal het document niet worden voorgesteld bij de automatische omzetting.

Deze functie geldt niet voor documenten die manueel worden omgezet (document per document).