U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Creatie van de artikelen in maten- en kleurenroosters (gamma's)

0000000262     -      19-09-2015

  • Creatie van de artikelen op basis van de signaletiek "artikelen": wanneer een artikel tot een maten- en kleurenrooster behoort, vermelden de tabbladen "Prijsgamma's" en "Voorraadgamma's" een tabel met de verschillende artikelen uit datzelfde gamma. De vakjes die overeenstemmen met onbestaande artikelen zijn grijs gemaakt. Door in deze vakjes te dubbelklikken (of te klikken op ENTER) creëert u de artikelen in kwestie onmiddellijk.

  • Creatie van de artikelen op basis van een document (verkoop, aankoop, inventaris, magazijnoverdracht): wanneer u een gamma-artikel oproept, verschijnt er een selectierooster in 2 niveaus. Op het 3e tabblad kunt u de hoeveelheden direct invoeren, zelfs voor de onbestaande artikelen. Desgevallend worden de artikelen automatisch gecreëerd. (met de toetsen Page Up/Dn kunt u van tabblad veranderen zonder de muis te gebruiken)


attention De artikelen van een zelfde gamma moeten altijd een gemeenschappelijke SLEUTEL nr. 1 (interne code) hebben.