U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Dagelijkse verrichtingen sorteren volgens een persoonlijke sorteerkeuze

0000001525     -      25-09-2015

In Mercator kan men de dagelijkse verrichtingen sorteren op basis van een persoonlijke sorteerkeuze. Daartoe hoeft men enkel de optie "Extra / Opties / Overige: dagelijkse verkopen sorteren" of "dagelijkse aankopen sorteren" aan te vullen met een SQL-clause voor een geldige sortering, verwijzend naar de velden:

  • PIEDS_V en/of LIGNES_V (voor de verkopen);
  • PIEDS_A en/of LIGNES_A (voor de aankopen).

Bijvoorbeeld: date,heure,pieds_v.journal,pieds_v.piece

Deze opties zijn standaard niet ingevuld.

Als de optie die hoort bij de gevraagde dagelijkse verrichtingen aangevuld is, is de optie "Dagelijkse verrichtingen sorteren per journaal" niet actief.

Opm.:

  • Enkel de velden die voorkomen in de tabel van de voetteksten en de tabel van de rijen, moeten voorafgegaan worden door de naam van de tabel, gevolgd door een punt.
  • Desgevallend moet de kolom VALEUR in de tabel OPTIONS groter gemaakt worden.