U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een factuur per LB bij de automatische facturatie

0000000201     -      19-09-2015

In Mercator kunnen leveringsbonnen worden samengevoegd op facturen (menu "Beheer / Automatische facturatie"). Voor klanten voor wie dat nodig is, kan in Mercator worden gevraagd om één factuur per leveringsbon te genereren.

Om deze optie te installeren, volstaat het 

  • de structuur van het bestand CLI te wijzigen en een kolom C_1BL_1FAC (type bit) bijvoegen
  • een aanvinkvakje in de klantenfiche bivoegen (via de Parametrering van de schermen informatiebestanden)

Dit vakje moet worden aangevinkt voor de klanten waarvoor men deze optie wenst te gebruiken.