U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een handgeschreven handtekening toevoegen aan een document uit het commercieel beheer

0000002910     -      01-07-2019

Het commercieel beheer biedt verschillende aspecten die deze functionaliteit aanbieden: een handgeschreven handtekening registreren. Als deze functionaliteit correct is geïnstalleerd, is het mogelijk om deze op een meer geïntegreerde manier te gebruiken in het commercieel beheer. Hiervoor moet men deze kolom toevoegen aan PIEDS_V.

alter table PIEDS_V add SIGN_IMG varbinary(MAX) null

Vervolgens moet u het scherm van de gewenste sequentie wijzigen door een PictureBox toe te voegen die gekoppeld is aan het veld SIGN_IMG.

Het selectievakje 'Handtekening" verschijnt op het tabblad Evenementen van de sequentie. Door dit vakje aan te kruisen, wordt een extra gedrag uitgevoerd. Bij het valideren van een nieuw verkoopsdocument zal Mercator vragen om een handtekening in te voeren.

Tijdens een documenttransformatie naar een later stadium wordt de handtekening altijd verwijderd, dit is om de levensduur van de handtekening in de database te beperken. (Zie de opmerking mbt de naleving van de GDPR op deze pagina ). Indien nodig en getolereerd kan de handtekening bijgehouden worden in PDF-formaat.

Standaard verbiedt Mercator de wijziging van een ondertekend document niet. Dit is afhankelijk van beheersregels die eigen zijn aan een bedrijf. Deze eventuele beperking moet apart worden geïmplementeerd. Hieronder ziet u een voorbeeld van een customizer die elk ondertekend document als read-only opent.

Zoom
using System.Drawing;
using MercatorUi;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using System.ComponentModel;
using System.Data.SqlClient;
using System.Text;


namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            if (!((billingEngine.PIEDS["sign_img"] == DBNull.Value) || (((byte[])billingEngine.PIEDS["sign_img"]).Length == 0)))
            {
                MercatorUi.Dialogs.Stop("Dit document bevat een handtekening. Het kan niet meer worden gewijzigd!");
                billingEngine.ReadOnly = true;
            }
        }
    }
}