U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een leveringsbon per order bij automatische levering

0000000888     -      19-09-2015

In Mercator kunnen orders worden samengevoegd in leveringen (menu "Beheer / Automatische levering"). Voor klanten voor wie dat nodig is, kan in Mercator worden gevraagd om één levering per order te genereren.

Om deze optie te installeren, volstaat het

  • de structuur van het bestand CLI te wijzigen en aan het eind van de beschrijving een zone C_1COM_1BL (type bit) toe te voegen
  • In de signaletiek "klanten" een aanvinkvakje toegevoegen dat overeenstemt met deze variabele.

Dit vakje moet worden aangevinkt voor de klanten waarvoor men deze optie wenst te gebruiken.