U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Eenheden in de verschillende talen beheren

0000003138     -      09-03-2023

Met Mercator 10.10 of hoger is het beheer van eenheden mogelijk (vanuit het menu "Tools / Setup / Eenheden") in de verschillende talen. Hiertoe hoeft u alleen maar de gewenste kolommen toe te voegen.

alter table UNITES add NOMF char(20) not null default ''
alter table UNITES add NOME char(20) not null default ''
alter table UNITES add NOMD char(20) not null default ''

 

Vervolgens is het nodig om de automatische toevoeging van kolommen te activeren via "Tools / Setup / Rasters-Customizers".

Voer dit SQL-script uit om dit met een paar kolomregels te activeren:

declare @custom varchar(max)
set @custom = '{"AutoAddCustomColumns":true,"ColumnRules":[{"Name":"NOM","RuptureCalculation":null,"Alignment":0,"Width":200,"Format":null,"Niveau":null,"Dept":null,"HeaderText":"F","Hidden":false,"ReadOnly":false,"Editor":0,"Rupture":0,"ButtonImageFromResource":null,"ButtonImageFromFile":null,"ButtonText":null,"ButtonSigLink":{"SigIdColumn":null,"SigNameColumn":null}},{"Name":"NOMF","RuptureCalculation":null,"Alignment":0,"Width":200,"Format":null,"Niveau":null,"Dept":null,"HeaderText":"N","Hidden":false,"ReadOnly":false,"Editor":0,"Rupture":0,"ButtonImageFromResource":null,"ButtonImageFromFile":null,"ButtonText":null,"ButtonSigLink":{"SigIdColumn":null,"SigNameColumn":null}},{"Name":"NOME","RuptureCalculation":null,"Alignment":0,"Width":200,"Format":null,"Niveau":null,"Dept":null,"HeaderText":"E","Hidden":false,"ReadOnly":false,"Editor":0,"Rupture":0,"ButtonImageFromResource":null,"ButtonImageFromFile":null,"ButtonText":null,"ButtonSigLink":{"SigIdColumn":null,"SigNameColumn":null}},{"Name":"NOMD","RuptureCalculation":null,"Alignment":0,"Width":200,"Format":null,"Niveau":null,"Dept":null,"HeaderText":"D","Hidden":false,"ReadOnly":false,"Editor":0,"Rupture":0,"ButtonImageFromResource":null,"ButtonImageFromFile":null,"ButtonText":null,"ButtonSigLink":{"SigIdColumn":null,"SigNameColumn":null}}],"StringUpdater":null,"RowHeight":0}'

if exists(select * from PARAMS_GRIDS_CUSTOM where id='ParamUnitsForm')
update PARAMS_GRIDS_CUSTOM set custom=@custom where id='ParamUnitsForm'
else
insert into PARAMS_GRIDS_CUSTOM (id,custom) values ('ParamUnitsForm',@custom)