U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Filteren op reeksen bij automatische groepering (facturatie & levering)

0000000964     -      23-09-2015

In Mercator is het mogelijk om de bruikbare reeksen te filteren bij het automatisch groeperen:

  • facturatie van de klantenleveringen
  • facturatie van de leveranciersleveringen
  • levering van de klantenorders

Deze filtering wordt ingesteld op het niveau van de bestemmings-reeks, in de zone "Automatisch groeperen" van het tabblad "Filters". Zo zal men bijvoorbeeld om leveringsbons te groeperen in facturen, de reeks "Factu" moeten instellen. In de bewuste zone moet de lijst van de toegelaten leveringen worden vermeld. Het scheidingsteken in deze lijst is het teken /.

Voorbeeld voor de reeks Factu: Bliv1/Bliv2/Bliv3. Een eventuele reeks Bliv4 zal dan ook niet kunnen worden gegroepeerd in Factu.

Het logische gevolg hiervan is dat men elke automatische groepering in een reeks kan vermijden door in deze zone een karakterstring in te voeren die niet overeenkomt met enige reeks.

Voorbeeld voor de reeks NCred: XXX

Een reeks waarvoor deze zone leeg is, is altijd toegankelijk (standaard gedrag).