U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Filteren van tarieven in de lijnen op basis van beschikbare tarieven op de artikelfiche

0000003078     -      14-06-2022

Mercator heeft altijd de mogelijkheid geboden om tarieven te beheren in de lijnen; dat wil zeggen dat het mogelijk is om een tarief per lijn te kiezen en zo de bijhorende prijs te verkrijgen.

Ter herinnering, dit kan gedaan worden door volgende kolom in de database aan te maken:

alter table LIGNES_V add TARIF smallint not null default 0

en vervolgens door een kolom toe te voegen in de LinesEditor met TARIF als bron.

Om het filteren van tarieven te activeren op basis van de beschikbare tarieven op de artikelfiche, moet u de eigenschap Filtered op True zetten bij deze kolom.

Een tarief wordt als actief beschouwd wanneer één van deze drie velden verschilt van nul:

  • prix HT
  • prix TI
  • remise

Deze functionaliteit is niet beschikbaar als de tarieven per hoeveelheid werden ingeschakeld.

Bij het heropenen van een document zullen eerder gebruikte tarieven dat ondertussen inactief werden gemaakt, nog steeds in de lijst weergegeven worden.