U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geldbedragen op kortingen in banken en kasdeposito's onthouden.

0000002432     -      06-02-2022

Mercator kan geldbedragen, onthouden, dit wil zeggen dat het aantal muntstukken en billjetten te vinden zijn in deze interface:

 

De activatie van deze functionaliteit wordt gedaan door het toevoegen van het veld COUPURES van het type varchar(MAX) in de tabel HISCAISS.

alter table HISCAISS add COUPURES varchar(MAX) not null default ''

Om deze inhoud te decoderen, moet men de method MercatorController.xFunctions.xCoupures, gebruiken, die de informatie in lijnvorm zal doorsturen.

0.01 : 10
0.02 : 20
0.05 : 30
5 : 25

Het rapport "Kassahistorieken gedetailleerd" (EncashmentsFull.repx) kan aangepast worden zodat de gegevens:

[xCoupures([DATA.COUPURES])]

 


Er bestaat ook een SQL-functie dbo.COUPURES, die een tabel met deze 2 kolommen retourneerd:

  • coupure varchar(10)
  • valeur int: aantal muntstukken en biljetten

Deze functie vraagt deze parameters:

  • Inhoud van het veld COUPURES in HISCAISS
  • Een bool die aanduidt of je een lijn met nul wenst, indien het veld COUPURES leeg is.

Voorbeeld van gebruik

select hiscaiss.journal,hiscaiss.piece,hiscaiss.solde,t.coupure,t.valeur from hiscaiss
    cross apply dbo.COUPURES(hiscaiss.coupures,1) t
    where date>'01/01/2018'