U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Herordenen van lijnen in documenten met drag & drop

0000003043     -      20-12-2021

Met Mercator 10.10 of later kan u de lijnen van documenten uit het commercieel beheer ordenen met drag & drop. Deze functie kan met name interessant zijn bij het bewerken van offertes. Om dit te activeren, moet u volgend vinkje aanvinken op het tabblad "Parameters" van de gewenste sequenties :

checkbox_drag_drop_nl

Het verplaatsen van een lijn kan gedaan worden via een drag & drop handeling, die begint bij de eerste kolom van de lijn.

billing_drag_nl

Tijdens het verplaatsen geeft een blauwe lijn aan waar de bewegende lijn zal geplaatst worden.

Om meerdere regels te verplaatsen, hoeft u ze alleen maar vooraf te selecteren :

  • via contextmenu
  • via CTRL-B

Deze lijnen moeten echter aaneengesloten zijn. Ze kunnen dus niet meerdere blokken vertegenwoordigen. Bovendien moet op deze vooraf geselecteerde lijnen de handeling drag & drop toegepast worden. Als de drag & drop niet start moet daarom gecontroleerd worden of een of meer lijnen niet elders in het scherm geselecteerd zijn.

Speciale functies voor gerelateerde artikels :

Als de drag & drop begint op een parent lijn van andere gekoppelde artikels of child van een ander artikel, dan selecteert Mercator automatisch alle regels die bij deze lijnen horen (identiek aan CTRL-B). Hierdoor kan het volledige blok "parent - child" verplaatst worden. De hierboven aangehaalde regel van nabijheid moet echter altijd in acht genomen worden. Het is daarom niet mogelijk om een "parent - child" blok te verplaatsen als er andere onafhankelijke artikelen in dit blok zijn ingevoegd.

Deze functionaliteit is compatibel met de mogelijkheid om "child"-artikels te verbergen.