U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Import/Ingave van reeksen serienummers bij het IN/OUT serienummer beheer

0000000623     -      19-03-2021

Mercator kan reeksen van serienummers importeren bij IN komende verrichtingen (Leveringen leveranciers, credit nota's klanten, voorraadbewegingen,…) Het ingavescherm van de serienummers bevat de volgende drukknoppen:

 • 0000000623a : Import van een bestand waarin zich de serienummers bevinden van de artikels die worden ingegeven. Dit bestand kan onder een bepaalde vorm worden ingelezen :
  • Excel 2007 (XLSX) ou 2003 (XLS) : een serienummer per lijn in de eerste kolom, de naam van de kolom heeft geen belang
  • XML : een serienummer per lijn, de naam van de kolom heeft geen belang.
 • 0000000623b : Manuele ingave van de serienummers in een rooster.
 • 0000000623c : import van de serienummers vanuit een draagbare terminal.
 • 0000000623d : Automatische aanmaak van de serienummers op basis van de juiste informatie die werd ingegeven in een dialoogvenster :
  • Links :vast characterpatroon dat het linkse gedeelte van het serienummer voorsteld. Dit patroon mag leeg zijn.
  • Middel : De2 velden vormen het begin en het einde van het te berekenen gedeelte van het serienummer (van..tot…)
  • Rechts : vast characterpatroon dat het rechtse gedeelte van het serienummer voorsteld. Dit patroon mag leeg zijn.
  0000000623e_f
  Het hieronder vermelde voorbeeld maakt de volgende barcode aan :
  • ABC01XYZ
  • ABC02XYZ
  • ABC03XYZ
  • ...
  • ABC19XYZ
  • ABC20XYZ

Om in de lijst een serienummer te verwijderen, volstaat het hem gewoon de wissen of wit te laten.