U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Ingeven van artikels in touchscreen-modus

0000002187     -      12-05-2017

Het ingeven van artikels in touchscreen-modus gebeurt in een TouchSelector die in om het even welk tabblad van elk verkoop- of aankoopscherm geplaatst kan worden. Net zoals in de Legacy-versie is het zo mogelijk om snel artikels te selecteren op basis van rayons, families en subfamilies.

Op dit ogenblik kan het lettertype van de knoppen die geen illustratie hebben, in de configuratie worden gekozen. Wat betreft de illustraties, maakt het systeem nog steeds gebruik van S_IMAGE maar dit veld kan overeenstemmen met een type illustratie die opgeslagen is in de SQL-database. 

Dit object biedt een maximaal comfort indien het in een rechthoek wordt geplaatst, dat op zijn beurt gegroepeerd wordt met een andere rechthoek die de ingaverooster (LinesEditor) bevat. Zo kan de gebruiker de hoogte van de beide objecten gesynchroniseerd aanpassen door de horizontale balk te verplaatsen.

touchselector_nl

De grootte van de knoppen kan overigens worden bepaald via 'Tools \ Opties \ Overige: Hoogte touchscreen-knoppen' en 'Tools \ Opties \ Overige: Breedte touchscreen-knoppen'.