U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Inventaris op basis van serienummers

0000001510     -      22-12-2016

In Mercator is een inventarisbeheer mogelijk voor de artikelen met een serienummer. Het principe voor dit specifieke serienummerbeheer is een logische extensie van de algemene methodologie voor het bijhouden van inventarissen: wanneer een inventaris gevalideerd wordt, moeten de aangegeven hoeveelheden worden overgenomen in de voorraad van Mercator. Dat zal dus ook zo zijn voor de artikelen met een serienummer: bij het valideren van een inventaris met een artikel met serienummer zal voor alle serienummers die niet vermeld worden in deze inventaris, worden aangenomen dat ze niet langer moeten behoren tot de beschikbare serienummers voor dit artikel, en de onbekende serienummers zullen toegevoegd worden aan een lijst van beschikbare serienummers.

Concreet betekent dit dat Mercator, zodra het een artikel met serienummer detecteert in een inventaris, de tot dan beschikbare serienummers zal vervangen door de serienummers vermeld in de inventaris. Dit geldt uiteraard voor de inventarisopname. Dit betekent dan ook dat men idealiter alle serienummers van een zelfde artikel zal moeten scannen.

Het scherm voor de invoer van de serienummers verschilt enigszins van het gebruikelijke scherm. Het werkt op twee manieren:

  • lijst : geeft de lijst van de serienummers die beschikbaar zijn voor de actuele inventarisopname, met een mogelijkheid om direct in deze lijst te selecteren;
  • invoer : mogelijkheid om één of meer serienummers in te voeren, een Excel-bestand te importeren en een reeks serienummers vanaf een mobiele terminal te importeren.

Verder is het ook mogelijk om het serienummer rechtstreeks te scannen, wat het gebruikelijke resultaat zal opleveren als in de andere Mercator-schermen, nl. de gelijktijdige selectie van het artikel en het serienummer.

Net als bij een klassieke inventaris kan men via de knop "Diskette" een inventaris opslaan zonder te valideren. Bijvoorbeeld: wanneer niet alle serienummers van een zelfde artikel konden worden ingevoerd in de inventaris (valideer dus nooit een gedeeltelijke inventaris met serienummers).

Opmerkingen:

  • de knop met de "toverstok" importeert geen artikelen met serienummer;
  • een inventaris kan niet worden gevalideerd als hij een serienummer bevat dat nog gewijzigd wordt (verkoop, …) op een andere werkpost. In dat geval krijgt de gebruiker het bericht "Eén of meer serienummers worden momenteel gebruikt door een andere gebruiker!" te zien.