U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kortingen en promoties : x + y gratis

0000003030     -      12-01-2022

Met Mercator 10.10 of later kan u kortingen en promoties beheren (Tools > Kortingen) in de vorm van x aantal(len) gekocht en y aantal(len) aangeboden. Om deze functie in de verkoop te activeren, moet u

  • ervoor zorgen dat de optie "Prijs / Tarieven volgens hoeveelheden op verkoop" (id = UTIL_TARQ) JA is
  • kolom Q_FACT van het type float toevoegen aan tabel BAREMES
  • kolom Q_GRATUIT van het type float toevoegen aan tabel BAREMES
  • kolom DL_ID_LIEN van het type char(10) toevoegen aan tabel LIGNES_V
alter table BAREMES add Q_FACT float not null default 0
alter table BAREMES add Q_GRATUIT float not null default 0
alter table LIGNES_V add DL_ID_GRATUIT char(10) not null default 0

Evenzo, als u deze functie bij aankopen wilt activeren,

moet u

  • ervoor zorgen dat de optie "Prijs / Tarieven op basis van hoeveelheden op aankopen" (id = UTIL_TARQA) JA is
  • kolom Q_FACT van het type float toevoegen aan tabel BAREMESA
  • kolom Q_GRATUIT van het type float toevoegen aan tabel BAREMESA
  • kolom DL_ID_LIEN van het type char(10) toevoegen aan tabel LIGNES_A
alter table BAREMESA add Q_FACT float not null default 0
alter table BAREMESA add Q_GRATUIT float not null default 0
alter table LIGNES_A add DL_ID_GRATUIT char(10) not null default 0

Zodra deze wijzigingen zijn aangebracht, toont het scherm via "Tools > Kortingen" twee extra kolommen ("Gefactureerde hoeveelheid" en "Gratis hoeveelheid"). Deze maken het mogelijk om de gefactureerde hoeveelheid te bepalen die recht geeft op de gratis hoeveelheid. Het is dus de som van deze hoeveelheden die bepaalt of de regel in aanmerking wordt genomen. Aangezien de lijnvolgorde de prioriteitsvolgorde van de lijnen bepaalt, is het noodzakelijk om de rijen met de hoogste waarde in aflopende volgorde te ordenen.

bareme_qygratuit_

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat voor 2 gekochte hoeveelheden een 3e wordt aangeboden.
Op het niveau van een verkoop of een aankoop, wanneer de gebruiker een hoeveelheid van 3 of meer aangeeft voor een artikel met deze promotie, wordt een nieuwe lijn toegevoegd met een eenheidsprijs van 0 en zal als hoeveelheid het aantal gratis artikels hebben . Op de bovenliggende lijn wordt aangegeven wat de werkelijk gefactureerde hoeveelheid is.
De gratis hoeveelheden werken alleen maar in hele getallen.

vente_qygratuit_nl

Deze korting is compatibel met andere kortingen en kan dus met deze gecombineerd worden.


Voor de ontwikkelaars is er de mogelijkheid om in te grijpen net voor de berekening van de gratis artikels en het aanmaken van de lijn. Hiervoor heb je het BeforeQYFree event.


Aanvullende informatie : Functionaliteiten in "Tools > Kortingen"