U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Maak een beweging in waarde enkel voor een artikel met serienummer

0000002956     -      20-05-2020

Het is mogelijk om alleen bewegingen in waarde te maken, dwz heeft geen invloed op de voorraad van artikels met serienummer van het niveau 3. Dit is nodig wanneer een prijswijziging moet worden aangebracht na de levering of ontvangst van het artikel.

Beweging naar een klant

Een artikel is verkocht aan een klant. We willen een creditnota opstellen om de prijs van dit artikel te verlagen.

Ga als volgt te werk en in deze volgorde:

  • start een nieuw verkoopdocument
  • voer eerst een regel in om dit item met dit serienummer in te voeren (q = -1)
  • voer dan met dit artikel en dit serienummer een uitgaande beweging in. Het wordt cursief weergegeven in de lijst met serienummers omdat het een serienummer is dat op dit moment niet meer voorkomt in de tabel met beschikbare serienummers.

Merk op dat als dit serienummer op voorraad is, het mogelijk is om hetzelfde document in omgekeerde volgorde in te voeren (eerst q = 1, dan q = -1). In dit geval werkt het vergelijkbaar met een beweging naar een leverancier.

Beweging naar een leverancier

Een artikel is ontvangen van een leverancier en de leverancier stelt vervolgens een creditnota op om de prijs te verlagen.

Ga, net als in het vorige geval, verder in deze volgorde

  • start een nieuw aankoopdocument
  • voer eerst een regel in waarmee dit artikel met dit serienummer kan worden verwijderd (q = -1)
  • voer vervolgens een ontvangst in voor dat serienummer. (q = 1)

Merk op dat als dit serienummer niet op voorraad is, het mogelijk is om hetzelfde document in omgekeerde volgorde in te voeren (eerst q = 1, dan q = -1). In dit geval werkt het vergelijkbaar met een beweging naar een klant.