U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Makkelijker facturen klasseren

0000002104     -      25-09-2015

Vaak wordt gevraagd om twee kopieën af te drukken van uw facturen, eentje voor de klant en eentje voor het archief. Meestal drukt u die twee exemplaren meteen af. Vervolgens moet u ze sorteren en klasseren.
De tip die we hier meegeven, bestaat er echter in om geregeld één exemplaar van elke factuur af te drukken en dan op het eind van de maand nog eens alle facturen in één keer. Zo verkrijgt u dan een bundeltje facturen die u dan enkel nog maar hoeft te perforeren en in het verkoopdagboek onder te brengen.

Dat kan via de klantenhistoriek; vervolgens print u de documenten :

  • CTRL+H Historiek klant;
  • Keuze van het journaal en keuze van de datum om de gewenste periode te beperken;
  • Van zodra het resultaat wordt weegegeven, kunt u uw documenten sorteren door te klikken bovenaan de kolom;
  • Vervolgens CTRL-P (of menu "Bestand / Afdrukken");
  • Kies de knop "Document".