U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Maskeren van verbonden artikels in de invoerschermen voor verkopen en aankopen

0000001697     -      25-09-2015

In Mercator kunnen op verzoek de verbonden artikels in de invoerschermen voor verkoop en aankoop worden verborgen. Dit gebeurt via het dropdownmenu “Verbonden artikels” in het tabblad “Filters” van elke reeks. De volgende waarden zijn mogelijk:

  • Geen (of blanco optie): er wordt geen filtering van de artikels voorgesteld
  • Actief: de filter is standaard geactiveerd, maar kan wel worden uitgeschakeld;
  • Niet actief: de filter is standaard uitgeschakeld, maar kan wel worden geactiveerd;
  • Gedwongen actief: de filter is geactiveerd en kan niet worden uitgeschakeld;
  • Gedwongen inactief: de filter is uitgeschakeld en kan niet worden geactiveerd.

Wanneer de filter geactiveerd of uitgeschakeld kan worden, kunt u de status van de filter wijzigen door de optie “Verbonden artikels maskeren” in het contextgebonden menu te selecteren met een rechtermuisklik in het invoerrooster.

Opmerkingen

  • In de modus "Actieve filter" is het normaal dat de verbonden artikels kortstondig op het scherm verschijnen bij de invoer van de artikels.
  • Verder is het ook normaal dat de artikels ook verschijnen zodra begonnen wordt met de opslag van het document. Ze maken immers integraal deel uit van het document.
  • Bij het afdrukken is de filter nooit actief. Het al dan niet afdrukken van de verbonden artikels kan worden beheerd via de tools van de rapportgenerator (print when).
  • Als er verbonden artikels voorkomen op meerdere niveaus, worden enkel de verbonden artikels van het laatste niveau verborgen.