U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Meervoudige invoer van hoeveelheden in het artikelselectievenster

0000003123     -      23-08-2023

Mercator 10.10 of later (MercatorUi.dll versie min. 10.10.460) laat toe hoeveelheden in te voeren in de rijen van het artikelselectiescherm van verkopen en aankopen in commercieel beheer.

Mercator 11.0 of later (MercatorUi.dll versie min. 11.0.110) laat toe hoeveelheden in te voeren in de rijen van het artikelselectiescherm van transfers tussen depots.

Een zoekopdracht naar één item, gevolgd door deze hoeveelheid invoer 

MultiQ_browse_NL

voegt deze regels direct toe aan het huidige document. 

MultiQ_lines_NL

Om deze functie te activeren, moet het vakje "Invoer van meerdere hoeveelheden" van de gewenste sequenties worden aangevinkt (tabblad "Parameters").

Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt automatisch een kolom "Hoeveelheid" toegevoegd, altijd op de eerste positie. De volgende kolommen blijven ongewijzigd. Deze kolom heeft altijd de focus. De "Enter" toets wordt gebruikt om naar de volgende regel te gaan. Als op de laatste regel "Enter" wordt gedrukt, wordt de invoer als voltooid beschouwd en wordt het scherm gesloten. Het is ook mogelijk de ingevoerde hoeveelheid te bevestigen door op de toets "End" te drukken.

Als de gebruiker dubbelklikt op een regel, worden eventueel ingevoerde hoeveelheden genegeerd en werkt het scherm alsof de functionaliteit niet is geactiveerd: er wordt slechts één item geselecteerd.

Opmerkingen :

  • Alleen voor verkopen en aankopen:
    • Het is mogelijk dat de aangegeven hoeveelheid wordt gewijzigd door het inbrengen van artikelen. Bijvoorbeeld, als een pakket is gespecificeerd.
    • Het systeem is recursief. Dit betekent dat als een hier gebruikt artikel bijvoorbeeld gekoppelde artikelen bevat, het proces van automatisch toevoegen wordt geactiveerd. 
  • Het proces werkt op precies dezelfde manier als dat de selectie van items wordt gemaakt door te klikken op de knop "vergrootglas" in het raster.