U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mogelijkheid om de gebruikerstoegankelijke reeksen te filteren

0000000728     -      04-12-2019

Men kan in Mercator de gebruikerstoegankelijke reeksen filteren. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in een Terminal Server®-omgeving, zodat enkel de reeksen zichtbaar zijn die gelinkt zijn aan een site waar de sessie geopend is.

De filter is opgeslagen als een SQL-formule in "Extra / Opties / Overige / Filter op reeks (Aruba)". 

Bijvoorbeeld: hetzij een omgevingsvariabele "num_site" met het nr. van de site; hetzij een Mercatormap waarin de naam van de reeksen eindigt met het nr. van de site waarmee ze verbonden zijn. Een mogelijke filter zou kunnen zijn :

journal like '%1'

De SQL-formule zal doorgaans verwijzen naar variabelen van de reeksentabel (SEQUENC).

De filter wordt toegepast op de menu's voor documentinvoer, alsook op de verschillende dialoogvensters m.b.t. de omvorming van documenten. De tabbladen "Historiek" van signaletieken, daarentegen, worden niet betrokken bij deze filtering.

 

Zie ook Filteren op basis van sequenties in functie van een omgevingsvariabele.