U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Nakijken van de Barcode EAN13 in de artikelfiche

0000000177     -      22-06-2022

Mercator laat een geldigheidscontrole toe op de barcode EAN13 (Check-digit mod 10). Om deze functie te activeren, volstaat het om het nummer van de sleutel in te vullen waarin de barcode terecht komt. Deze ingave gebeurt in "Tools/Opties/Bestanden Sleutel EAN13)

Standaard wordt de zone "Barcode" voorzien in de 2de sleutel.

Het volstaat om, in het hierboven vermelde menu, 2 in te vullen via de dropdown. Bij de ingave of wijziging van een artikel, zal er in geval van een ongeldige code een bericht worden afgebeeld.