U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Onderhoud van de abonnementen

0000000430     -      19-09-2015

Via het menu "Beheer / Onderhoud abonnementen" kunnen de abonnementen collectief aangepast worden. Deze optie omvat een dialoogvenster voor de selectie van de aan te passen abonnementen; de criteria hiervoor kunnen worden geselecteerd in het bovenste gedeelte van het venster. Ook de geavanceerde selectiecriteria zijn beschikbaar door te klikken op de knop in de hoek rechts onderaan. Wanneer een zone niet ingevuld wordt, wordt ze genegeerd bij de selectie van de abonnementen.

In het onderste gedeelte van het dialoogvenster kan men aangeven welke onderhoudsverrichtingen moeten worden uitgevoerd op de eerder geselecteerde abonnementen:

  • prijs wijzigen met numerieke index: hierdoor worden de eenheidsprijzen van de abonnementen vermenigvuldigd met de ingevoerde index. Indien de zone ABO_INDEX (type: numeriek) voorkomt in het bestand PIEDS_V/A, zullen de prijzen vermenigvuldigd worden met verwijzing naar deze basisindex, dus eenheidsprijs * nieuwe index / abo_index (opm.: de basisindex kan onderaan in elk abonnement worden vermeld);
    • prijs wijzigen volgens artikelfiche: Mercator roept de eenheidsprijzen op vanuit de artikelfiche, rekening houdend met alle parameters zoals bijzondere klantentarieven, kortingen, ...;

  • omschrijving herstellen: Mercator herneemt de omschrijving zoals ze op dat ogenblik in elke artikelfiche voorkomt. De commentaarlijnen worden niet beïnvloed door deze handeling;

  • vernieuwen: via deze functie kan de einddatum van het abonnement een aantal door de gebruiker gekozen periodes worden verschoven. Op die manier kan een jaarabonnement met 1, 2 , ... jaren worden verlengd. Een maandabonnement kan dan met 1, 2 , ... maanden worden verlengd. Enz.