U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Optie "Bijkomende velden voor backorders uit verkopen/aankopen"

0000001291     -      25-09-2015

Via deze optie kan men de verwerking van de backorders uit verkopen/aankopen in Mercator aanpassen aan de eigen wensen. De backordermodule groepeert de artikelen standaard (optie niet aangevinkt) op basis van de identificatiecode (bij generische artikelen wordt ook rekening gehouden met de omschrijving). Dit systeem zorgt dus voor een globale vergelijking tussen de artikelhoeveelheden van het einddocument en die van het brondocument. 

In sommige gevallen zou het echter wenselijk zijn om een onderscheid te maken tussen de verschillende rijen van een zelfde artikel wanneer voor die rijen bijvoorbeeld verschillende prijzen gelden, of wanneer ze gelinkt zijn aan een specifiek project. 

Via deze optie kan een SQL formule worden toegevoegd die door de backorderverwerkingsmodule gebruikt zal worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende rijen van een zelfde artikel.

Enkele voorbeelden: (de formule die in de optie moet worden vermeld, staat in vet)

  • eenheidsprijs: pu
  • eenheidsprijs en korting: pu,remise
  • project-ID: id_projet
  • gratis artikelen onderscheiden: case when pu<>0 then 'X' else 'Y' end
  • beheer van de backorders per rij: dl_id