U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Optie "voorafgaande verwerking van backorders uit verkopen/aankopen"

0000001290     -      25-09-2015

Om de opmaak van de backorders bij de omzetting van een document te optimaliseren, kan het nuttig lijken om de artikelen waarvan het resultaat duidelijk zal zijn, uit de backorderverwerking te halen.

Bijvoorbeeld: een artikel waarvan de hoeveelheid in het einddocument globaal gezien groter zal zijn dan of gelijk aan de hoeveelheid van het brondocument zou geen backorders mogen opleveren (situatie: "ik lever minstens het bestelde").

Concreet betekent dit dat deze optie de volgende artikelen uit de verwerking van de backorders uit verkopen/aankopen haalt:

  • ofwel is de totale hoeveelheid van het einddocument groter dan of gelijk aan de som van de hoeveelheden in het brondocument (en deze twee hoeveelheidssommen zijn positief);
  • ofwel is de totale hoeveelheid van het einddocument kleiner dan of gelijk aan de som van de hoeveelheden in het brondocument (en deze twee hoeveelheidssommen zijn negatief).