U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Parameterinstelling meerdere talen

0000000348     -      19-09-2015

In Mercator kunnen sommige parametertabellen in meerdere talen worden geconfigureerd. Daartoe volstaat het bijkomende velden te creëren in de tabel in kwestie.

Voor de tabellen

  • Rayons
  • Families
  • Onderfamilies

De naam van deze velden moet het formaat NOM_l volgen, alsook in lengte en type identiek zijn aan het veld NOM. Daarbij komt de l overeen met één karakter voor de gewenste taal.

Voor de tabellen

  • GamTyp
  • GamEnum

De naam van deze velden moet het formaat LIB_l volgen, alsook in lengte en type identiek zijn aan het veld LIB. Daarbij komt de l overeen met één karakter voor de gewenste taal (Nooit LIB_B wijzigen of gebruiken).

OPGELET: deze optionele velden moeten worden toegevoegd aan het eind van de definiëring van de tabelstructuur.