U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

PDF-optie: documenten verzenden via e-mail

0000000327     -      25-04-2016

De PDF-optie in Mercator maakt het mogelijk om Mercator-documenten te verzenden via e-mail.

Aan het menu "Bestand" wordt een menu "Verzenden" toegevoegd. Dit genereert automatisch een e-mail met een PDF-bestand als bijlage (formaat Adobe® Acrobat Reader). Deze functie is beschikbaar voor elk document dat Mercator kan afdrukken.

Bovendien kan Mercator documenten van klanten/leveranciers automatisch verzenden naar een e-mailadres dat werd opgeslagen in de signaletiek. Deze adressen moeten opgeslagen worden in te creëren velden in de bestanden CLI of FOU. De benaming van deze velden moet beginnen met C_EMAIL of F_EMAIL (bv.: C_EMAIL1, C_EMAIL2, F_EMAIL_AB, ...) (zie ook klanten-leveranciers-e-mail-verbinding-met-een-mail-toepassing.html). Indien een klant/leverancier meerdere e-mailadressen heeft, kunt u het gewenste adres selecteren in een dialoogvenster.

Op het niveau van de afdrukmodaliteit voor de reeks kan de optie "E-mail" worden gekozen. Hierdoor wordt de afdruk automatisch doorgestuurd naar een e-mail.