U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Prioriteit tussen "kortingen" en "tarieven van klanten"

0000003084     -      19-07-2022

De optie "Prijzen / Voorrang verkoopprijs" (id = PRIO_PV) maakt het mogelijk om eventuele conflicten op te lossen tussen prijzen van de klantentarieven (TARCLI) en prijzen van "Tools / Kortingen". Deze optie aanvaardt volgende waarden:

  • TARCLI: prijzen uit het tarief van de klant hebben prioriteit 
  • PROMOSOLDE : informatie opgenomen in "Tools / Kortingen" heeft prioriteit
  • MIN : laagste netto prijs tussen TARCLI en PROMOSOLDE wordt gebruikt
  • MAX : hoogste netto prijs tussen TARCLI en PROMOSOLDE wordt gebruikt

De laatste twee mogelijkheden zijn de berekende netto prijzen. Dit betekent de bruto prijzen met alle korting afgetrokken. 

Opmerking: MIN en MAX vereisen versie 10.10 of later van Mercator.